neděle 26. dubna 2015

Spiritualita

Vinou naší zaujatosti ve prospěch rozumu dnes můžeme považovat spiritualitu za intelektuální činnost založenou na víře a na hledání vědomostí a dovedností, či dokonce vizí a hodnot, avšak náboženská literatura po celém světě jasně ukazuje, že spiritualita je především aktem lásky.

Thomas Moore: Duše sexu