pondělí 17. června 2013

Zhoršit beznaděj

Když je něco beznadějné, nemůže to už nic zhoršit. Takže vždycky stojí za to, aby to člověk riskl a mrkl se, jestli by třeba něco, co může udělat, tu věc nezlepšilo.
Torey L. Hayden: Dračice a mazánek

pátek 14. června 2013

Žába v mixéru

"Ty si myslíš, že jsi udělala něco špatného?"
"Hodila jsem žábu do mixéru! Vrrrr!" Zvedla jeden prst jako kdyby chtěla stisknout imaginární tlačítko. "Přesně tak to udělám zrovna teď s touhle panenkou," prohlásila a ukázala na prázdné místo na stole. Držela panenku ve svislé poloze, nohama dolů, a zasunula ji do imaginárního mixéru. "Vrrr! Je úplně na cucky. Podívejte se na tu krev. Všude samá krev. Vrrr!"
Vesele na mě pohlédla. "A teď odklopím víko. Mixér běží a já odklopím víko. Vrrr! Krev vás celou zastříká! Teď jste celá od krve. Cha-cha-cha-cha!"
Torey L. Hayden: Dračice a mazánek

pátek 7. června 2013

Reklamování empatie

Jednou stránkou hněvu je reklamování empatie. Sdělujeme člověku, který nás rozhněval, že byla ve vztahu narušena vzájemná úcta,  jak my ji chápeme, a že by tato úcta měla být co nejdříve obnovena. Kdybychom projev hněvu chápali tímto způsobem, mohl by mít konstruktivní účinek. Jenže ve vyjádření hněvu je většinou obsažen také mocenský nárok. Extrémně vyjádřený zní asi takto: "Mírou všech věcí jsem já. Všichni by se měli chovat pokud možno tak, abych se nemusel rozčilovat. Jinak řečeno, všichni se mají podrobit mé míře." A následuje věta: "Buď se budeš chovat tak, jak chci já, nebo budu zlobit já tebe." Pokud je projev hněvu vnímán tímto způsobem, dává se do pohybu spirála hněvu a zlost eskaluje. V takovém případě se hovoří o mocenských bojích, v nichž se pak objevují útočníci a útočnice, a ovšemže také oběti. Bohužel bývá těžké říci, kdo je vlastně obětí a kdo agresorem.
Verena Kast: Hněv a jeho smysl

čtvrtek 6. června 2013

Hněv

Kdo si připouští hněv, ten věří, že ještě může život změnit. Kdo už si hněv nepřipouští, ten už v to nedoufá.
Verena Kast: Hněv a jeho smysl

středa 5. června 2013

Naprosto dokonalé sebeovládání

Jestliže se kontrola hněvu zdařila až příliš dobře a výchova a sebevýchova nás naučila ovládat se v každé situaci, pak pro nás za určitých okolností bude velice těžké zacházet s hněvem konstruktivně.
Verena Kast: Hněv a jeho smysl

úterý 4. června 2013

Posunutý příbor

Jste-li s někým na večeři nebo na obědě a posunete například nůž za pomyslnou hranici předělující prostor mezi vámi, pak můžete z partnerovy reakce usoudit mnohé. Pokud nůž postrčí zpátky k vám, jasně tím dává najevo, kde si vás přeje mít. Měli byste se smířit s tím, že romantika nejspíš nebude na pořadu dne nebo že je vám přinejmenším naznačováno, abyste tolik nepospíchali. Ale i když protějšek vaši výzvu nepřijme kladně, nemusí to ještě znamenat, že o vás nemá zájem. Kdepak.
Uvědomte si, že neverbální komunikace probíhá zpravidla za hranicemi vědomí, takže komentáře týkající se nevědomých reakcí mohou druhé urazit, rozčilit nebo i úplně odradit. Práce s řečí těla by měla být co nejnenápadnější, docela neznatelná, nepostřehnutelná.
Martin Lloyd-Elliot: Řeč těla

pondělí 3. června 2013

Drobný incident

Jednoho večera došlo k drobnému incidentu. Nikdo si už přesně nepamatoval, o co tehdy šlo. Mezi Kevinem a nevlastním otcem se cosi seběhlo a otčím žádal chlapce o vysvětlení. Kevin mu samozřejmě neodpověděl. Muž poté Kevina udeřil a zavřel ho do kumbálu se smetáky, protože věděl, že se bojí tmy. Chtěl ho pustit ven, až mu chlapec odpoví. Kevin to neudělal. Otčím ho zatáhl do ložnice, před dvěma mladšími sestrami ho svlékl do naha a přivázal ho s roztaženýma rukama a nohama na postel. Pak donutil holčičky, aby se chlapce dotýkaly na intimních místech a líbaly ho tam.
Ráno byl Kevin ještě svázaný. Otčím donutil sestry, aby se na něj dívaly, jak se počurává, a aby se mu za to smály, protože jinak by jim dal výprask. Když Kevin odmítal mluvit, aby vysvětlil své předchozí chování, nevlastní otec se rozzuřil. Odřízl Kevinova pouta, dovlekl ho do kuchyně a začal ho mlátit pánví na smažení, dokud chlapec neomdlel.
Torey L. Hayden: Zvíře - příběh o klukovi, který promluvil