pondělí 30. září 2013

To hrozné v nás

Téměř všechno hrozné v nás je ve své nejhlubší podstatě čímsi bezbranným, co potřebuje naši pomoc.
Rainer Maria Rilke citovaný v Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

pátek 27. září 2013

Špatné střípky

Zlo v lidské psychice pochází z naší neschopnosti spojit a uvést v soulad střípky vlastních zkušeností. Jestliže přijmeme vše, čím jsme, i to špatné, dojde k transformaci toho špatného.
Andrew Vard Schmookler citovaný v Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

čtvrtek 26. září 2013

Strachy, obsese, závislosti a skryté potřeby

Strachy, obsese a závislosti, to vše jsou části nás samotných, jež se staly "démonickými" tím, že došlo k jejich odštěpení z celku, nechceme s nimi nic mít a bojujeme proti nim. Pokud se od svých démonů snažíme uprchnout, pronásledují nás. Bojujeme-li s nimi coby se silami bez formy, dáváme jim sílu a můžeme jim dokonce zcela podlehnout. (...)
Člověk, jenž bojuje s depresí, aniž by se vyrovnal s její podstatou, může nakonec spáchat sebevraždu. Je potřeba, abychom si uvědomili bezvýslednost boje, a utápět se v pocitu, že jsme pronásledováni  vnějšími okolnostmi, také není žádné řešení. Je potřeba, abychom svým démonům dali podobu, a těm částem, jimiž se cítíme pronásledováni, dali možnost se projevit. Tím, že se jimi budeme zabývat, se můžeme dostat ke zdroji tohoto jednání a proměnit ho ve svého spojence. Neznamená to, že budeme holdovat nějakému destruktivními jednání, ale že si uvědomíme své pod povrchem skryté potřeby.
Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

středa 25. září 2013

Boží pravda

V dnešních bojích se každá ze soupeřících stran ztotožňuje s boží pravdou a s dobrem a prohlašuje, že bojuje proti zlu. Polarizace na dobro a zlo ospravedlňuje násilí coby nezbytnou oběť, kterou je nutno přinést a strpět pro dosažení vítězství.
Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

úterý 24. září 2013

Nasycení

Nasycení našich bohů a démonů k jejich plné spokojenosti paradoxně neznamená jejich posilování. Namísto toho dovoluje energii, jež v nich byla uzavřená, stát se pro nás přístupnou. Tímto způsobem se vysoce napjaté emoce, které byly potlačované vnitřním konfliktem, uvolní a promění v cosi přínosného.
Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

pondělí 23. září 2013

Démoni

Démoni, to jsou naše posedlosti a strachy, chronické nemoci nebo běžné problémy, jako jsou deprese, úzkosti a různé závislosti.
Tsultrim Allione: Pečuj o své démony

čtvrtek 5. září 2013

Bezcitně asexuální Ježíš

Člověk nemusí být žádným odborníkem, aby si povšiml nesouladu mezi Ježíšem evangelií a Ježíšem, jež je objektem víry a uctívání. Ten první Ježíš je mimořádně laskavý, otevřený, přijímající a chápavý vůči lidem, kteří v otázkách své sexuality očividně tápají. Evangelijní Ježíš je také intimní, citový, tělesně expresivní, a dokonce v mnoha ohledech smyslný. Naopak Ježíš v ústech moralizujícího kazatele je nelidsky čistý a bezcitně asexuální.
(...)
Ježíš, jakého já vidím v kanonických evangeliích, je sexuální muž žijící v celibátu nebo celibátní milenec. V naší době by vyvolal skandál, stejně jako ho vyvolal tehdy, protože toleruje tolik lidskosti. Na první pohled se to může jevit jako rozpor, být počestný a zároveň mravně tolerantní, ale Ježíšův celibát podle všeho nikdy není úzkostný ani represivní. Umožňuje mu milovat s otevřenou náručí a je natolik nedílnou součástí jeho filozofie a stylu, že nepotřebuje odsuzovat ostatní za jejich sexuální způsoby. Moralistické soudy vždy prozrazují zmatek a nejistotu člověka, který je pronáší, avšak u Ježíše není ani náznak této neurózy, jaká někdy postihuje jeho následovníky.
Thomas Moore: Duše sexu

středa 4. září 2013

Vlasy

Mnich si vyholuje hlavu ve jménu transcendentní spirituality, zatímco člověk provozující jinou, více pozemsky orientovanou spiritualitu, neméně důležitou a neméně ctnostnou, si splétá vlasy do copánků nebo vylepšuje svůj vzhled pomádou. Muž nebo žena, kteří stojí před zrcadlem a upravují si rozcuchané vlasy, provozují rituál, skutečný rituál Afroditina náboženství. Česání vlasů je způsobem péče o duši. Samozřejmě to může být prázdné a narcistické, ale každá lidská činnost může být buď ryzí ve své neuvědomělosti, anebo neurotická ve svém egoismu. Afrodita je tváří duše a její svět lákavé krásy a péče o tělo je platnou a účinnou cestou k duši.
Thomas Moore: Duše sexu