pátek 7. června 2013

Reklamování empatie

Jednou stránkou hněvu je reklamování empatie. Sdělujeme člověku, který nás rozhněval, že byla ve vztahu narušena vzájemná úcta,  jak my ji chápeme, a že by tato úcta měla být co nejdříve obnovena. Kdybychom projev hněvu chápali tímto způsobem, mohl by mít konstruktivní účinek. Jenže ve vyjádření hněvu je většinou obsažen také mocenský nárok. Extrémně vyjádřený zní asi takto: "Mírou všech věcí jsem já. Všichni by se měli chovat pokud možno tak, abych se nemusel rozčilovat. Jinak řečeno, všichni se mají podrobit mé míře." A následuje věta: "Buď se budeš chovat tak, jak chci já, nebo budu zlobit já tebe." Pokud je projev hněvu vnímán tímto způsobem, dává se do pohybu spirála hněvu a zlost eskaluje. V takovém případě se hovoří o mocenských bojích, v nichž se pak objevují útočníci a útočnice, a ovšemže také oběti. Bohužel bývá těžké říci, kdo je vlastně obětí a kdo agresorem.
Verena Kast: Hněv a jeho smysl

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.