pondělí 18. března 2013

Animus a anima

Jung poznamenal, že u muže, který se příliš identifikuje s rozumem a nerespektuje své potřeby vztahů, se anima manifestuje v podobě výbuchů neočekávaných a nekontrolovatelných nálad. Toto ovládnutí nevědomými náladami ve smyslu ovládnutí duchem se prosazuje v mužském životě natolik, že mu brání vytvářet uvědomělý vztah s vnitřní ženskou stránkou své osobnosti. Když potom potká takový muž v jiné osobě součást sebe samého, propadá, aniž by si to uvědomil, lásce na první pohled.

Znamená to, že se ho náhle může zmocnit neuvědomělý cit, protože mu ve svém vědomém životě nepřiznává dostatečný prostor. Během krizí se ho potom zmocňuje zkarikované ženství. Muž je pod vlivem své animy, když si například při chřipce stěžuje, jako kdyby málem umíral, nebo když se bláznivě zamiluje do ženy, s níž se právě seznámil. Anima ho ovládá natolik, že muž přestává respektovat svůj vnitřní a citový život. Je to trik, kterého použilo nevědomí, aby ho dovedlo k využívání jeho vlastní citovosti.

Totéž platí pro ženu, která se identifikuje se svou tradičně chápanou ženskostí. Drží se ze všech sil názorů neobhajitelných racionálními argumenty, aniž by měla k podpoře svých slov důkazy. Ona to prostě a to by mělo stačit. I v tomto případě na ni útočí animus, podobně jako muže ovládá anima. Tohoto pána, který tvrdí, že všechno ví, se žena nezbaví, dokud mu nedá příležitost, aby se vyjádřil přesněji, a ona by pak mohla konfrontovat jeho názory s každodenní objektivní realitou.

Je zajímavé, že ve snech má animus často podobu většího počtu mužů; objevuje se napřiklad jako skupina soudců, profesorů, dětí a podobně, zatímco anima se převtěluje pouze do jedné tajemné a zvláštní ženy. Jung z toho činí závěr, že muž hledá určitou ženu mezi všemi ženami, kdežto žena hledá všechny muže u jednoho jediného. Tím se vysvětluje nejenom to, že ženy jsou vesměs věrnější než muži, ale také to, že žena má mnohdy strach z mužů jako takových, které vidí jako nediferencovanou skupinu, zatímco přítomnost jediného partnera ji uklidňuje; naproti tomu se muž bojí intimity s jedinou ženou, ale žen jako takových se neobává.

Guy Corneau: Anatomie lásky

Pozn.: Další vysvětlení jungových pojmů anima a animus najdete na Wikipedii.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.