pondělí 25. března 2013

V sázce je mnoho

Všechny součásti jádra traumatické reakce - nadměrné vzrušení, konstrikce, bezmoc a disociace - jsou normálními reakcemi na ohrožení a jako takové  se nemusí vždy stát traumatickými symptomy. Podobu symptomů získávají jen tehdy, jsou-li chronické a stanou-li se běžnými reakcemi na obvyklé události. Zůstávají-li tyto stresové reakce v organismu, stávají se podkladem a pohonnou látkou pro rozvoj dalších symptomů. Během několika měsíců začnou tyto symptomy jádra traumatické reakce vtahovat do své dynamiky psychické rysy traumatizovaného člověka, až nakonec proniknou do všech zákoutí jeho života.
Stručně řečeno, když je člověk traumatizován, je v sázce mnoho.

Peter A. Levine, Ann Frederick: Probouzení tygra - léčení traumatu (rozhovor na toto téma)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.