čtvrtek 21. března 2013

Brýle černé a růžové

V souvislosti s neurotikovým dětstvím je nejenom důležité objasnit vlivy, které neurózu nastartovaly, ale také poznat jeho současné postoje k nepříznivým událostem z minulosti. Tyto postoje jsou podmíněny spíše současnými potřebami než tím, co dobrého či špatného se mu v minulosti přihodilo. Jestliže si například vytvořil obecnou potřebu být jemný a něžný, bude se na své dětství dívat růžovými brýlemi. Drží-li své pocity pod pokličkou, má pocit, že miluje své rodiče, protože by je milovat měl. Odmítá-li celkově převzít zodpovědnost za svůj život, hází všechnu vinu za své potíže na rodiče. Pomstychtivost doprovázející tento postoj se může projevit buď otevřeně, nebo může být potlačená.

A konečně se neurotik může dostat do opačného extrému a brát na sebe nesmyslně velké množství zodpovědnosti. V tomto případě si může uvědomit celý dopad děsivých a zhoubných raných vlivů. Vědomě zaujímá velmi objektivní a přiměřený postoj. Zdůrazňuje například, že jeho rodiče nebyli schopni chovat se jinak. Pacient sám se někdy diví, proč necítí žádnou zášť. Jedním z důvodů, proč necítí vědomou zášť je "měl bych" vztahující se k minulosti.

Karen Horney: Neuróza a lidský růst

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.