pondělí 18. března 2013

Moc a sexuální (im)potence

Podle všeho náčelníci bývali nejudatnější a nejmoudřejší, disponovali kvalitami, které zaručovali prosperitu jejich lidí. Jestliže i jejich partnerky disponovaly těmito kvalitami, jejich potomci je pravděpodobně zdědili také.

(...)

Biologicky, status jedince je reprezentován jeho (její) sexuální potencí, která je vyjádřením individuální vitality a energie. V přírodě, oproti kultuře, nikdo nevlastní moc. Původně tedy postavení vedlo k moci. Ale jakmile jednou moc vstoupila do lidského prostředí, tento vztah se obrátil. Moc vytváří postavení. Spojení postavení a moci rozšířilo image sexuální potence na osoby s mocí. To vysvětluje, proč je tolik žen sexuálně přitahováno k mocným můžům. Nebyl by v tom žádný problém, kdyby moc patřila "nejlepším" jedincům. Ale dnes tomu tak není. Opak často bývá pravdou. Muž, který má potřebu moci a usiluje o ni, je v mnoha případech sexuálně impotentní. Moc je jeho způsobem kompenzace nedostatku sexuální potence.

Alexander Lowen: Narcissism: Denial of the True Self

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.