čtvrtek 21. března 2013

Neurotik je Faust

Všechny hnací síly v honbě za slávou mají jedno společné: všechny vedou k touze přesáhnout vědění, moudrost, ctnost či moc danou lidským bytostem. Všechny mají za cíl absolutno, neomezeno, nekonečno. Cokoli nižšího než absolutní nebojácnost, mistrovství nebo svatost nemá pro neurotika posedlého hodnou za slávou žádnou přitažlivost. Neurotik je pravým opakem upřímně zbožného člověka. Pro zbožného člověka je všemohoucí pouze Bůh. Neurotikova verze zní: pro není nic nemožné. Jeho moc by měla být naprostá, jeho rozum neomylný, jeho prozíravost bezchybná, jeho znalosti nezměrné. Zde se začíná objevovat téma smlouvy s ďáblem, které se potáhne celou touto knihou. Neurotik je Faust, který není spokojen s tím, že ví hodně; musí vědět všechno.

Karen Horney: Neuróza a lidský růst

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.